021-22399108 | 021-22399409 | 09122256524

نام محصول : نخود ارمغان سبز

وزن بسته بندی : 900 گرم